wtorek, 16 października 2012

Przepowiednia od 2013 do 2015 rok.- Ostrzeżenie przed zmianami na ziemi- część II

Z części pierwszej wiecie już, że świat i ludzi czeka zmiana. Świat w latach 2013, 2014 i 2015 zmieni się. Nie będzie to koniec świata, gdyż on się nie kończy. Jeżeli zapoznaliście się poprzednią częścią sprawdźcie dalej co niesie los. Zapamiętajcie „jak i na górze tak i na dole”, czyli co jest na górze to jest na dole, co jest na dole to jest na górze. Sukces może zostać osiągnięty w zbliżających się czasach, jednak aby tak się stało ludzkość musi się zebrać. Wszystko, co zostanie zainicjowane w przeszłości, będzie dopełnione i zrealizowane z założonymi zamiarami. Poprzedni ład 
zostanie zburzony, gdyż plany powstały dużo wcześniej, zbiór ludzi nie przyczynił się do zmian. W związku z tym nadchodzi czas na realizację. Szczęście nie dotyczy pojedynczej jednostki, gdyż ta zostanie pominięta. Sukces pojawi się wtedy, gdy ma wymiar zbiorowy. Zmiany nie dla każdego będą szczęśliwym okresem. Sukces należy do grupy, która wcześniej została połączona jednym wspólnym celem. Obraz, który się jawi, będzie widziany z boku jako obraz pełen harmonii, szczęścia i zadowolenia po przebytym nieszczęściu. Jeżeli w grupie jednostki pozostaną niezadowolone, to i tak całokształt będzie cieszył się triumfem. Co w związku z tym poczuje człowiek niepołączony z układem? Otóż będzie mógł po wcześniejszym odczuciu katastrofy poczuć wolność, gdyż dostanie szansę odnalezienia swojego miejsca. Odczuje radość, lecz nie poprzez przepisywanie do jakiegoś stada, grupy czy jakiegoś kanonu. Będzie cieszyć się, gdyż dostanie szansę zrealizowania tego, kim naprawdę jest bez wpływu zbędnych ograniczeń. Pamiętajcie pojawiająca się katastrofa stwarza właśnie taką możliwość. Harmonia, szczęście i pełnia sukcesu będzie podana na tacy. Czas, aby otworzyć szeroko oczy.
W życiu musi nastąpić przełom i właśnie on rozpocznie się zbiorowo poprzez zbiór wydarzeń. Wcześniej powstałe układy sięgną szczytu i wpłyną na populację całego świata. Wszystkie wydarzenia mają swój początek i koniec. Czy tego człowiek chce, czy nie. Sytuacje zawsze ulegają przemianie. Punkt kulminacyjny nadchodzących zmian, zależy już od ludzi. Czas otworzyć umysł i serce. Nie można się zamykać w dawnych wierzeniach i pogłębić się np. w depresji. Dawne doświadczenia doprowadzą świat do przesytu nadchodzi czas, aby to zmienić. Nic nie może trwać wiecznie. Ludzkość powinna cieszyć się sobą nawzajem i wtedy może osiągnąć sukces. Czas aby wszyscy się zjednoczyli jako ludzie. Wyrażajcie wobec siebie ciepłe emocje, otwartość, dobre słowa, troskliwość, czy dbałość i troskę. Zachowajcie jednak równowagę i w swym zachowaniu i nie przesadzajcie gdyż doprowadźcie do przesytu.
Istnieje pewne niebezpieczeństwo, na które należy zwrócić uwagę. W całym tym podejściu: „my jesteśmy szczęśliwy, my jesteśmy spełnieni, my osiągnęliśmy sukces itp.”, indywidualna jednostka może płakać w poduszkę. Stanie się tak, gdy pojawi się myślenie typu wszyscy są szczęśliwi tylko nie ja. W obliczu zmian człowiek będzie bał się powiedzieć, że coś zaczyna mu przeszkadzać czy uwierać. Będzie bał się wypowiedzenia swojego zdania. Jeżeli każda pojedyncza jednostka potrzebuje większej głębi niż zostanie mu podana to musi nie bać się po nią sięgnąć. W zachowaniu ludzkości chodzi o zachowanie równowagi a nie o to aby czuć i mówić to co większość. 
Zachodzące zmiany dotyczą zbiorowości ludzkiej. W takich chwilach człowiek może to odczuć jako brak liczenia się z jego indywidualnością. Pojawi się myślenie typu: liczy się zbiorowość i wszystko to, co dzieje się na zewnątrz. Niech człowiek unika sytuacji, gdzie będzie się czuć jak każda osoba, która może do niego dołączyć i otoczyć się taką samą szczęśliwością, co on. Wydarzenia, które sprawią, że ludzie poczują się utopieni w nadmiarze zewnętrznych emocji, mogą sprawić, że pójdą oni na dno. Indywidualizm należy się każdemu człowiekowi. Stary układ musi zostać zburzony. Na świecie rozpocznie się walka o sprawiedliwość. Część ludzkości stanie w walce. Zwycięzcą tych wojennych wydarzeń, zostanie ten, kto będzie się kierował zasadami sprawiedliwości. Zachowanie tych zasad objawi się nie tylko  na zewnątrz ale również wewnątrz, włączając w to życie człowieka. Zbliżający się czas to okres przezwyciężenia trudności spoczywających na człowieku. Pamiętajcie aby znaleźć równowagę między siłami dobra i zła. Ich działanie objawi się na skutek przeszłych doświadczeń i wydarzeń.  Każde działanie daje reakcję.
Świat będzie musiał się zmierzyć z działaniami wojennymi, gdyż ludzkość jest ślepa na wprowadzenie zmian. Grupa ludzi związana z tymi wydarzeniami sprawi, że ich rozum wcześniej przewidzi atak wrogich sił. Jest to szansa na zmniejszenie skutków lub/i osłabienie przeciwnika. Ludzkie działania oscylują pomiędzy dobrem a złem a rozum nieumiejący zrównoważyć swych działań podobny jest do zgasłego słońca. Założeniem powstałych działań będzie regulowanie dawnych długów oraz należności człowieka powstałych w toku jego ewolucji. Nastąpi rozliczenie z wcześniejszych działań. Działania i zmiany sprawią, że świat się zatrzyma i poszuka równowagi, bez względu czy konsekwencje będą dla części szczęśliwe czy bolesne. Liczyć się będzie ogólny rezultat prowadzonych działań. Droga prowadząca ku poznaniu prawdy prowadzi przez różne aspekty danej sytuacji. Nie ma nikogo, kto byłby bez winy, jak i nikogo, kto miałby wyłącznie rację. Ludzie odczują, że ktoś nad nimi próbuje dominować i narzucać im swoją wolę dla rzekomego dobra. Ludzkość musi cały czas pamiętać aby zachować poczucie własnej słuszności i przewagi duchowej. Każdy człowiek posiada własną siłę czyli energię. Pojawi się potrzeba zachowania równowagi w odbywających się momentach nieporządku. Tylko równowaga spowoduje powstanie ogólnego pożytku.
Wcześniej działania jakie odczuje ludzkość będą prowadzone z uwzględnieniem gróźb, kar, zemsty czy innych tego typu działań. Sytuacja, która się pojawi na świecie będzie niestabilna, wymagająca odwrócenia i zmian. Nadejdzie jednak czas, aby wyrwać się z trudności i blokad. Wytrwała obrona przyniesie triumf i spokój. Jeżeli ludzie nie dostosują się do pojawiających się okoliczności i możliwości zmian. Jeżeli świat nie skorzysta z rad i wewnętrznej mądrości to prowadzone działania dadzą nieład w postaci ran fizycznych czy moralnych. Poczcie bezpieczeństwa bez zachowania uwagi nie jest stabilne i trwałe. Sytuacja okaże się nie stabilna w najmniej oczekiwanej dla świata i człowieka chwili. Ludzkość która jest poddana perfidnemu kłamstwu zrodzi brutalność. Otwarte umysły i serca są bardzo ważne w nadchodzących latach.
Świat zostanie ogarnięty i wplątany w kłopotliwe wydarzenia. Jest jednak nadzieja, że problemy w które może wpaść świat wcale nie muszą nastąpić. Dużo zależy od całej ludzkości. Od tego jak bardzo człowiek jest wstanie otworzyć umysł na nowe. Wybór należy do ludzi, albo rozbudzą swój intelekt, albo popadną w lenistwo. Każde wydarzenie musi przywołać świat do porządku. Walka o pokój jest walką potrzebną i niezbędną. Nawet jeśli pojawi się dużo zniszczeń, to na nich zostanie zbudowanego coś nowego, lepszego i pozytywnego. Człowiek musi wierzyć w energię, która w nim płynie. Kryje się ona w intelekcie i wnętrzu duszy. Dziejące się niespodziewane i dawno nie widziane wydarzenia dokonają zjednoczenia góry i dołu. Nastąpi odcięcie się od dualizmu (ewentualnie podziału) poprzez połączenie jednego z drugim. Okres idealny, aby człowiek odkrył swoją wewnętrzną moc, ukrytą poprzez okoliczności zewnętrzne, w których dorastał. Ludzie posiadają ogromną siłę twórczą, którą powinni wykorzystać. 
Na świecie będą się działy ważne wydarzenia religijne. Zmieni się postrzeganie świata przez człowieka. Część ludzi zrozumie, że może mieć wszystko nie tylko dzięki intelektowi, wiedzy, rozumowi, ale także dzięki połączeniu się z wyższą prawdą. Ta zmiana jest nieunikniona i nie powstrzymujecie jej nie potrzebnie. Wolna wola każdego człowieka jest czymś, co może kreować świat. Dzięki niej, człowiek ma szansę zwyciężyć. Kiedy nastąpi trudny okres przemian, pewna część świata zrozumie, że to co myśli może zacząć się krystalizować. Ludzie na świecie muszą rozwijać swoje intelektualne zasoby i nie mogą poddawać się temu, co uważali za złe. Każdy człowiek posiada potencjał i jest zdolny, musi jednak przestać być leniwy.
Końcem może być też początkiem. To do ludzi należy wybór drogi. Pytanie tylko czy jesteście gotowi otworzyć oczy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz